"Precizitāte un Efektivitāte

 

Tā ir mūsu specialitāte"


 

Ziņa sagatavota 05.01.2024.

SIA “FUNDUSS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pārskata periods: 01.11.2023.-31.12.2023.

Pārskata periodā īstenotas sekojošas aktivitātes:

2. aktivitāte - Gabalatlikumu frēzes esošā prototipa būtisko uzlabojumu ieviešana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

·         Uzsākts darbs pie uzlabota profila griezējinstrumentu uzstādīšanas;

·         Uzsākts darbs pie līmes uzklāšanas iekārtas uzstādīšanas.

5.aktivitāte - Gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošana

Aktivitātes ietvaros sasniegti sekojoši rezultāti:

Uzsākts darbs pie gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototipa izgatavošanas.

 

 


Mūsus sadarbības parneri