"Precizitāte un Efektivitāte

 

Tā ir mūsu specialitāte"


 

 SIA “FUNDUSS” īsteno pētniecības projektu Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 5.1.r. reformu un investīciju virziena "Produktivitātes paaugstināšana caur investīciju apjoma palielināšanu P&A" 5.1.1.r. reformas "Inovāciju pārvaldība un privāto P&A investīciju motivācija" 5.1.1.2.i. investīcijas "Atbalsta instruments inovāciju klasteru attīstībai" īstenošanas noteikumu kompetences centru ietvaros.

Pētniecības projekta nosaukums: “Bezatlikumu tehnoloģijas izstrāde CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos II kārta” (P.16)

Projekts Nr.5.1.1.2.i.0/1/22/A/CFLA/007

Pētniecības projekta mērķis ir būtiski uzlabot iepriekš izstrādāto tehnoloģiju CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos, nodrošinot gan bezatlikuma pārstrādes principa ievērošanu, gan būtiski uzlabojot ražošanas tehnoloģiju efektivitāti, apstrādājamā materiāla spektru un gatavā materiāla tālāko pielietojumu.

Pētniecības projekta rezultātā tiks būtiski pilnveidota tehnoloģija (t.sk.  būtiski pilnveidots gabalatlikumu frēzes prototips un izstrādāts gabalatlikumu biezuma šķelšanas zāģa prototips) CLT ražošanas atlikumu pārstrādei lietderīgi izmantojamos lielizmēra koka konstrukciju materiālos. Kā arī izstrādāts jauns produkts -V-ReCLT. 

 

 


Mūsus sadarbības parneri